Obaveštenje

Obaveštenje

Obaveštavamo članove da je u toku tehničko ažuriranje sajta i da će izveštaji o ostvarenoj i isplaćenoj naknadi kao i detaljni pregled prijavljenih i emitovanih interpretacija za 2015. godinu biti uskoro dostupni na našoj internet stranici

 


Copyright 2017 Prava Interpretatora - Organizacija PI.