Dopuna dokumentacije

Dopuna dokumentacije

Poštovani članovi,
Obaveštavamo Vas da na ovoj stranici možete pristupiti izveštaju o nepotpunim prijavama interpretacija, te Vas pozivamo da potrebnu dokumentaciju dostavite do 1. juna 2017. godine radi predstojećeg preliminarnog obračuna naknade.

Izveštaj o nepotpunim prijavama sadrži detaljne podatke o nedostajućoj dokumentaciji, a možete mu pristupiti koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

 
Copyright 2017 Prava Interpretatora - Organizacija PI.