Obaveštenje
petak, 01 februar 2019 04:21

Obaveštenje

Obaveštavamo članove i nosioce prava na interpretatorsku naknadu da su izveštaji o ostvarenoj i isplaćenoj naknadi, kao i detaljni pregled prijavljenih i emitovanih interpretacija za 2017. godinu, dostupni na našoj internet stranici od 01. februara 2019. godine.

Opširnije...
 


Copyright 2019 Prava Interpretatora - Organizacija PI.