Obaveštenje
sreda, 31 januar 2018 11:24

Obaveštenje

Obaveštavamo članove i nosioce prava na interpretatorsku naknadu da su izveštaji o ostvarenoj i isplaćenoj naknadi, kao i detaljni pregled prijavljenih i emitovanih interpretacija za 2016. godinu, dostupni na našoj internet stranici od 31. januara 2018. godine.

Opširnije...
 


Copyright 2018 Prava Interpretatora - Organizacija PI.