Уговору можете приступити на следећем линку Уговор са интерпретатором

Уговор је документ који потписују интерпретатор и Организација, а којим интерпретатор налаже Организацији да она у своје име, а за његов рачун, од корисника наплати интерпретаторску накнаду и исплати је интерпретатору на његов рачун. Потписом на уговору, интерпретатор постаје и члан Организације.

Уколико сте интерпретатор и заинтересовани сте да постанете члан наше Организације и да преко ње остварите интерпретаторску накнаду, молимо Вас да нам доставите два попуњена и потписана примерка уговора, лично или поштом препоручено.

Организација ПИ
Мајке Јевросиме 38
11000 Београд 


+381.11.322.38.31
office@pravainterpretatora.org