Tarifa organizacije PI PDF Štampa El. pošta

Tarifu za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija možete naći na sledećem linku: Tarifa Emitovanje. Za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija pre stupanja na snagu ove tarife, primenjuje se, shodno Zakonu o autorskom i srodnim pravima, ranija tarifa Organizacija proizvođača fonograma Srbije (dostupna na sajtu www.ofps.org.rs).

Tarifa za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova RTS i RTV primenjuje se od 01.01.2014. godine, a dostupna je putem linka: Tarifa RTS RTV.

Tarifa za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija dostupna je putem sledećeg linka: Jedinstvena tarifa za reemitovanje.

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopstavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma, dostupna je na sledećem linku: Tarifa JASOP.

Tarifu za posebnu naknadu koju plaćaju proizvođači praznih nosača zvuka i slike i uređaja za umnožavanje snimaka interpretacija možete naći na sledećem linku: Tarifa Posebna naknada.

Jedinstvena tarifa naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija putem web radija i web televizije primenjuje se od marta 2017. godine, a dostupna je na sledećem linku:Jedinstvena tarifa za web radio i web televiziju.

 
Copyright 2017 Prava Interpretatora - Organizacija PI.