Статут Организације ПИ

Интерпретатори могу преузети штампану верзију овог документа у нашим просторијама. 

Наши контакти:

Организација ПИ
Мајке Јевросиме 38
11000 Београд

+381.11.322.38.31
office@pravainterpretatora.org