Организација ПИ обрачунава и исплаћује интерпретаторске накнаде у складу са Планом расподеле, коме можете приступити на следећем линку.