POZIVI PDF Štampa El. pošta

На основу одредби чл. 37 Статута Организације ПИ бр. 669 од 22.12.2010. године са изменама и допунама од 27.04.2012. године, 04.07.2012. године и 21.06.2013. године (даље: Организација) и одредби  Правилника о издвајању средстава за културне намене од 19.07.2013. Управни одбор Организације објављује

ПОЗИВ
за учествовање у расподели средстава за културне намене 

 

Позивају се репрезентативна удружења у култури Републике које уживју статус репрезентативности у делатности интерпретација - музичке интерпретације, односно музичко-сценске интерпретације, сценског стваралаштва и интерпретације, и осталих музичких и говорних извођења, културних програма и сл, као и сва другa лицa којa, о свом предлогу за расподелу средстава за културне намене, прибавe позитивно мишљење, односно препоруку од удружења које испуњава горе наведене услове, да се пријаве за доделу средстава за учествовање у расподели средстава за културне намене.

 

Пријава са предлогом за доделу средстава мора садржати: 

  1. износ финансијских средстава које подносилац сматра да треба да му се додели,

  2. намене за које се средства захтевају са детаљним описом и образложењем,

  3. рок у коме су захтевана средства потребна, и

  4. доказ о испуњености услова за подносиоца предлога – доказ о репрезентативности (у делатности интерпретација - музичке интерпретације, односно музичко-сценске интерпретације, сценског стваралаштва и интерпретације, и осталих музичких и говорних извођења, културних програма и сл.), односно позитивно мишљење, односно препоруку репрезентативног удружења у наведеним делатностима.

 

Намене за које се одобравају средства су унапређење положаја интерпретатора музичких и музичкосценских дела, унапређење функционисања удружења која обављају послове значајне за област културе из области интерпретације музичких и музичкосценских дела, организовање манифестација, додела награда, унапређењу положаја интерпретатора и културних вредности у друштву, едукација и сл. 

Образложену Пријаву са предлогом за доделу средстава доставити на адресу Мајке Јевросиме бр. 38 у 3 примерка. 

Позив за подношење пријава по огласу важи до утрошка средстава предвиђених за расподелу средстава за културне намене.

Prijava

Izveštaj

 

 
Copyright 2019 Prava Interpretatora - Organizacija PI.