Овлашћењу односно налогу интерпретатора можете приступити на следећем линку Овлашћење-налог интерпретатора.

Овлашћење односно налог је документ који потписује интерпретатор, и којим налаже Организацији да она, у своје име, а за његов рачун, од корисника наплати интерпретаторску накнаду и исплати интерпретатору на његов рачун. Потписом на овлашћењу односно налог, интерпретатор постаје и члан Организације.

Уколико сте интерпретатор и заинтересовани сте да постанете члан наше Организације и да преко ње остварите интерпретаторску накнаду, молимо Вас да нам доставите попуњено и потписано овлашћење, лично или поштом препоручено.

Адреса:
Организација ПИ
Мајке Јевросиме 38
11000 Београд

 

+381.11.322.38.31
office@pravainterpretatora.org