Na ovoj stranici naći ćete sve opte akte Organizacije PI, izuzev Statuta, Plana raspodele i tarifa, koji se nalaze na posebnim stranicama naseg sajta.


Pravilnik o stupanju u članstvo i prestanku članstva

Pravilnik o izdvajanju i dodeli sredstava za kulturne namene od 13.07.2018. godine

Principi u vezi sa troškovima prikupljanja jedinstvene naknade za proizvođače fonograma i interpretatore za 2011. godinu

Pravilnik o racunovodstvu i racunovodstvenim politikama od 30.juna 2015

Pravilnik o troskovima rada od 25. jula 2014. - Preciscen tekst

Poslovnik Skupstine Organizacije PI od 29. juna 2014.

Pravilnik o radu Saveta za kontrolu naplate i raspodele naknade za javno saopstavanje od 11. septembra 2013. godine

Poslovnik o radu UO od 30.06.2011. godine sa izmenama i dopunama od 16.09.2013. godine

Poslovnik o radu Saveta interpretatora 02. septembra 2013. godine

Pravilnik o načinu, uslovima i postupku resavanja reklamacija na obračun interpretatorske naknade od 26.12.2011. godine

Odluka direktora o čuvanju poslovne tajne od 05.10.2011 godine