На овој страници наћи ћете све опште акте Организације ПИ, изузев Статута, Плана расподеле и тарифа, који се налазе на посебним страницама нашег сајта.


Политика приватности Организације

Процедура поступања по захтевима за остваривање права лица на која се подаци односе

Процедура за поступање приликом повреде података о личности

Правилник о ступању у чланство и престанку чланства

План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести Пречишћен текст

Правилник о додели средстава - пречишћен текст

Принципи у вези са трошковима прикупљања јединствене накнаде за произвођаче фонограма и интерпретаторе за 2011. годину

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама од 30.јуна 2015

Правилник о трошковима рада Организације

Пословник Скупштине Организације ПИ од 20. јуна 2020.

Правилник о раду Савета за контролу наплате и расподеле накнаде за јавно саопштавање од 11. септембра 2013. године

Пословник о раду УО од 30.06.2011. године са изменама и допунама од 16.09.2013. године

Пословник о раду Савета интерпретатора 02. септембра 2013. године

Правилник о начину, условима и поступку ресавања рекламација на обрачун интерпретаторске накнаде од 26.12.2011. године

Одлука директора о чувању пословне тајне од 05.10.2011 године od 05.10.2011 godine