Organizacija PI obezbeđuje kolektivno ostvarivanje imovinskih interpretatorskih prava inostranih nosilaca u zemlji i domaćih nosilaca u inostranstvu, na osnovu ugovora sa odgovarajućim inostranim organizacijama.


Organizacija je zaključila 33 bilateralna ugovora sa srodnim inostranim organizacijama i to:

 1. bilateralni ugovor sa Phonographic Performance Limited - PPLVELIKA BRITANIJA
 2. bilateralni ugovor sa Alliance of Artists and Recording CompaniesSJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
 3. bilateralni ugovor sa VOIS, RUSIJA (raniji naziv Russian Copyright Union - RCU)
 4. bilateralni ugovor sa organizacijom Center for Performer's Rights Administration-CPRA Council of Performer's Organizations (Geidankyo), JAPAN
 5. bilateralni ugovor sa organizacijom Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists Performers' Rights Society ACTRA PRSKANADA
 6. bilateralni ugovor sa organizacijom Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - ZAVOD IPFSLOVENIJA
 7. bilateralni ugovor sa organizacijom Hrvatska udruga za zastitu izvođačkih prava HUZIPHRVATSKA
 8. bilateralni ugovor sa organizacijom EJI, MAĐARSKA
 9. bilateralni ugovor sa organizacijom Recorded Artists Actors Performers - R.A.A.PIRSKA.
 10. bilateralni ugovor sa organizacijom Union of Performing Artists STOARTPOLJSKA
 11. bilateralni ugovor sa organizacijom PlayRight S.C.R.LBELGIJA
 12. bilateralni ugovor sa ASTERAS Collective Rights Management, KIPAR
 13. bilateralni ugovor sa The Kazakhstan of administration of Rigts of Performers and Phonogram ProducersKAZAHSTAN
 14. bilateralni ugovor sa Ukrainian Society of Copyright and Related Right Holders OBERIH€œ, UKRAJINA
 15. bilateralni ugovor sa Artistas Interpretes o Ejecutantes de Espana - AIE, ŠPANIJA
 16. bilateralni ugovor sa Apollon Greek Musicians€™ Collecting Society - APOLON, GRČKA
 17. bilateralni ugovor sa organizacijom ITSRIGHT, ITALIJA
 18. bilateralni ugovor sa organizacijom ERATO, GRČKA
 19. bilateralni ugovor sa organizacijom GDA, PORTUGAL
 20. bilateralni ugovor sa organizacijom SAMI, Švedska
 21. bilateralni ugovor sa organizacijom ABRAMUS, Brazil
 22. bilateralni ugovor sa organizacijom Amanat, Kazahstan
 23. bilateralni ugovor sa FKMP, Republika Koreja
 24. bilateralni ugovor sa organizacijom MMI, Makedonija
 25. bilateralni ugovor sa organizacijom Slovgram, Slovačka
 26. bilateralni ugovor sa organizacijom Agata, Litvanija
 27. bilateralni ugovor sa organizacijom CREDIDAM, Rumunija
 28. bilateralni ugovor sa organizacijom SENA, Holandija
 29. bilateralni ugovor sa organizacijom Prophon, Bugarska
 30. bilateralni ugovor sa organizacijom GCA, Gruzija
 31. bilateralni ugovor sa organizacijom Ukrainian League of Copyright and Related Rights - ULASP, Ukrajina
 32. bilateralni ugovor sa organizacijom South African Music Performance Rights Association - SAMPRA, Južnoafrička Republika
 33. bilateralni ugovor sa organizacijom Adami, Francuska